bootstrap theme

Developer

บริการพิเศษสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการต่อยอดความสำเร็จ

Mobirise

บริการ True Wallet Getway API

บริการคิดเงินผ่านทาง True Money Wallet เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย

Mobirise

บริการ Dashboard

บริการการเก็บสถิติเพื่อนำไปวิเคราะห์ผล ตามช่วงเวลาของงาน เพื่อให้ท่านสามารถรายงานผลงานได้

Mobirise

บริการ Leader Board

บริการ Leader Board สำหรับนักพัฒนาเกมที่ต้องการเก็บ Top Score เพื่อให้งานของท่านดูมืออาชีพ

© Copyright 2017 EventHive - All Rights Reserved